Άρθρα

CNC 19-1

Λεοντίου Ι., (2019) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):5.

Ανδρέου Κ., (2019) Παράγοντες που επηρεάζουν το Κίνητρο των εργαζομένων στον Τομέα της Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):6.

Τίφας A., (2019) Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης: Ένα εργαλείο για τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας.  Μια Ηθικοδεοντολογική Θεώρηση. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):9-14.

Χατζηγεωργίου Ε., Κολιανδρή Γ., Σπυρίδου Ά., (2019) Ψυχικά Υγιείς Μητέρες – Γερά Θεμέλια Νέας Γενιάς. Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου σε έγκυες γυναίκες και αποτελεσματικές πρόωρες παρεμβάσεις, σε Δημόσια Μαιευτικά τμήματα της Κύπρου. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):16-26.

Χρίστου Ε., Φαρμακάς Α., (2019)  Επαγγελματική εξουθένωση στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):27-34.

CNC 18-2

Ιωσηφίδου Ε., Βασιλείου Α., Λαμπρινού Α., (2018)   Οι διαφορές των δύο φύλων στην εμφάνιση Προκάρδιου άλγους σε Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):17-28.

Βασιλείου Μ.Z., Ελευθερίου Λ., (2018) Κατ’οίκον Φροντίδα Υγείας: Διερεύνηση του ρόλου του κοινοτικού νοσηλευτή στην φροντίδα ογκολογικών ασθενών, σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο περιβάλλον τους.  Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):29-36 

Ιωάννου  Φ., Κουής Π., Παπανικολάου Β., Ανδρέου Κ.,  Μίτλεττον Ν., Χαραλάμπους Γ., Γιάλλουρος Π., (2018) Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):9-16

Παπασταύρου Ε.,  (2018) Η στελέχωση των Νοσοκομειακών μονάδων με βοηθούς: Συμπλήρωση, Υποκατάσταση ή Παλινδρόμηση; Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):7-8.

Λεοντίου Ι., (2018) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):5-6

CNC 18-1

Ανδρέου Κ., Βαρνάβα Κ., (2018) Μελέτη ασθενών με Σχιζοφρενική Διαταραχή και Ιδεοψυχαναγκαστική Συμπτωματολογία. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 9-16

Λεοντίου Ι., (2018) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 5

Λεοντίου Ι., Κωνσταντίνου Δ., (2018) Αντιμικροβιακή Αντοχή: Ο ρόλος των Νοσηλευτών, Σύγχρονες τάσεις και Πολιτικές. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1):32-38

AAntoniou T., Vryonides S., (2018) Educational preparation and training of the family caregivers of elderly patients with stroke in the pre-discharge period: A proposed innovation. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1):17-31

Χαραλάμπους Γ., (2018) Σύγχρονες προκλήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 6-7

CNC 17-3

Ευσταθίου A.,Συμεού Μ., Καϊτελίδου Δ., Γελαστοπούλου Ε., Χαραλάμπους Γ. (2017) Το φαινόμενο του Συνωστισμού (overcrowding) και η επίδραση του στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):7-17

Συμεού Μ., Ευσταθίου A., Γεώργιος Χ., Καϊτελίδου Δ., Γελαστοπούλου Ε., (2017) Εκτίμηση της συναισθηματικής κατάστασης των νοσηλευτών με το ερωτηματολόγιο μέτρησης του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες (Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). Cyprus Nursing Chronicles. 17(3): 18-28

Λεοντίου Ι., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):5

Μπέλλου-Μυλωνά Π.(2017)  Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):6

Antoniou T., (2017) Factors affecting the health level of elderly people in Cyprus. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3): 18-28.

CNC 17-2

Βασιλείου A., Μιχαήλ Δ., Χαραλάμπους Γ., Γελαστοπούλου Ε., (2017) Παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(2):29-36.

Κωνσταντίνου Μ., Κάρκα Γ., Ιωάννου Φ., (2017) Μελέτη εκτίμησης και στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους που βιώνουν οι γονείς νεογνών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ) του Μακάριου νοσοκομείου Λευκωσίας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 7-21.

Γκαγκανιάρα A., Αργυριάδης A., Αργυριάδη A. (2017) Η σχέση των επαγγελματιών υγείας με τη νοσοκομειακή εκπαίδευση Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 22-28.

Λεοντίου I., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):5.

Ιωάννου Φ.,(2017) Από τη Σύνταξη Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 6.

CNC 17-1

Dimitrakopoulos I., Sapountzi-Krepia D., (2017) The Historical Review of Nursing in Cyprus during the Ottoman Period (1571 – 1878) and the British Period (1878 – 1960) Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):17-24.

Ανδρέου Κ., (2017) Από τη Σύνταξη Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):6.

Λεοντίου I., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):5.

Ιωάννου Φ., Ανδρέου Κ., Παπανικολάου Β., Χαραλάμπους Γ., Νεοκλέους Β., Γιάλλουρος Π., (2017) Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε Κύπριους ασθενείς με Ινοκυστική Νόσο ≤ 15 ετών. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):7-16.

Ανδρέου Κ., Ιωάννου Φ., Ανδρέου Μ., Ιεροδιακόνου-Ανδρέου A., Χαραλάμπους Γ., (2017) Ο Τουρισμός υγείας ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):17-24.

Λεοντίου Ι., (2017) Συμβολή των Νοσηλευτών και Μαιών στην Ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1): 17-24.