Άρθρα (Λίστα Αναζήτησης)

Χρησιμοποιείστε το πεδίο αναζήτησης για εύρεση συγκεκριμένου άρθρου χρησιμοποιώντας το όνομα του συγγραφέα ή το τίτλο του θέματος - σημειώστε
ότι το όνομα του συγγραφέα αναγράφεται σύμφωνα με τους κανόνες Harvard
Λεοντίου Ι., (2019) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles.19(1):5.
Ανδρέου Κ., (2019) Παράγοντες που επηρεάζουν το Κίνητρο των εργαζομένων στον Τομέα της Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles.19(1):6.
Τίφας A., (2019) Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης: Ένα εργαλείο για τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας.  Μια Ηθικοδεοντολογική Θεώρηση. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):9-14.
Χατζηγεωργίου Ε., Κολιανδρή Γ., Σπυρίδου Ά., (2019) Ψυχικά Υγιείς Μητέρες - Γερά Θεμέλια Νέας Γενιάς. Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου σε έγκυες γυναίκες και αποτελεσματικές πρόωρες παρεμβάσεις, σε Δημόσια Μαιευτικά τμήματα της Κύπρου. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):16-26.
Χρίστου Ε., Φαρμακάς Α., (2019)  Επαγγελματική εξουθένωση στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles.19(1):27-34.
Ιωσηφίδου Ε., Βασιλείου Α., Λαμπρινού Α., (2018) Οι διαφορές των δύο φύλων στην εμφάνιση Προκάρδιου άλγους σε Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο. Cyprus Nursing Chronicles.18(2):17-28.
Βασιλείου Μ.Z., Ελευθερίου Λ., (2018)Κατ'οίκον Φροντίδα Υγείας: Διερεύνηση του ρόλου του κοινοτικού νοσηλευτή στην φροντίδα ογκολογικών ασθενών, σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο περιβάλλον τους.  Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):29-36 
Ιωάννου Φ., Κουής Π., Παπανικολάου Β., Ανδρέου Κ.,  Μίτλεττον Ν., Χαραλάμπους Γ., Γιάλλουρος Π., (2018) Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):9-16
Παπασταύρου Ε.,  (2018) Η στελέχωση των Νοσοκομειακών μονάδων με βοηθούς: Συμπλήρωση, Υποκατάσταση ή Παλινδρόμηση; Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):7-8.
Λεοντίου Ι., (2018) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):5-6
Ανδρέου Κ., Βαρνάβα Κ., (2018) Μελέτη ασθενών με Σχιζοφρενική Διαταραχή και Ιδεοψυχαναγκαστική Συμπτωματολογία. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 9-16
Λεοντίου Ι., (2018) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 5
Λεοντίου Ι., Κωνσταντίνου Δ., (2018) Αντιμικροβιακή Αντοχή: Ο ρόλος των Νοσηλευτών, Σύγχρονες τάσεις και Πολιτικές. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1):32-38
Antoniou T., Vryonides S., (2018) Educational preparation and training of the family caregivers of elderly patients with stroke in the pre-discharge period: A proposed innovation. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1):17-31
Χαραλάμπους Γ., (2018) Σύγχρονες προκλήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 6-7
Ευσταθίου A.,Συμεού Μ., Καϊτελίδου Δ., Γελαστοπούλου Ε., Χαραλάμπους Γ. (2017) Το φαινόμενο του Συνωστισμού (overcrowding) και η επίδραση του στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):7-17
Συμεού Μ., Ευσταθίου A., Γεώργιος Χ., Καϊτελίδου Δ., Γελαστοπούλου Ε., (2017) Εκτίμηση της συναισθηματικής κατάστασης των νοσηλευτών με το ερωτηματολόγιο μέτρησης του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες (Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). Cyprus Nursing Chronicles. 17(3): 18-28
Λεοντίου Ι., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):5
Μπέλλου-Μυλωνά Π.(2017)  Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):6
Antoniou T., (2017) Factors affecting the health level of elderly people in Cyprus. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3): 18-28.
Βασιλείου A., Μιχαήλ Δ., Χαραλάμπους Γ., Γελαστοπούλου Ε., (2017) Παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(2):29-36.
Κωνσταντίνου Μ., Κάρκα Γ., Ιωάννου Φ., (2017) Μελέτη εκτίμησης και στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους που βιώνουν οι γονείς νεογνών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ) του Μακάριου νοσοκομείου Λευκωσίας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 7-21.
Γκαγκανιάρα A., Αργυριάδης A., Αργυριάδη A. (2017) Η σχέση των επαγγελματιών υγείας με τη νοσοκομειακή εκπαίδευση Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 22-28.
Λεοντίου I., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):5.
Ιωάννου Φ.,(2017) Από τη Σύνταξη Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 6.
Dimitrakopoulos I., Sapountzi-Krepia D., (2017) The Historical Review of Nursing in Cyprus during the Ottoman Period (1571 - 1878) and the British Period (1878 - 1960) Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):17-24.
Ανδρέου Κ., (2017) Από τη Σύνταξη Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):6.
Λεοντίου I., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):5.
Ιωάννου Φ., Ανδρέου Κ., Παπανικολάου Β., Χαραλάμπους Γ., Νεοκλέους Β., Γιάλλουρος Π., (2017) Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε Κύπριους ασθενείς με Ινοκυστική Νόσο ≤ 15 ετών. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):7-16.
Ανδρέου Κ., Ιωάννου Φ., Ανδρέου Μ., Ιεροδιακόνου-Ανδρέου A., Χαραλάμπους Γ., (2017) Ο Τουρισμός υγείας ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):17-24.
Λεοντίου Ι., (2017) Συμβολή των Νοσηλευτών και Μαιών στην Ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1): 17-24.
Ευριπίδου Μ., Παπασταύρου Ε., Γιαννακού Ά., (2014) Διερεύνηση τον Επιπέδου Γνώσεων των Νοσηλευτών ΜΕΘ για την Ανακουφιστική Φροντίδα και τις Πρακτικές τέλους ζωής. Cyprus Nursing Chronicles 15(3) 17-25
Λεοντίου Ι., Παυλάκης Α.,(2014) Μέθοδοι/Συστήματα Βαθμολόγησης Σοβαρότητας Τραύματος Cyprus Nursing Chronicles 15(3) 4-11
Ρούσου Έ., Κούτα, Χ., Μίτλεττον Ν., (2014) Η μεταβολή της δομής της οικογένειας στην Ευρώπη και η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών. Cyprus Nursing Chronicles 15(3) 12-16
Λεοντίου Ι., Παυλάκης Α.,(2014) Οργάνωση και Διαχείριση Φροντίδας Τραύματος. Cyprus Nursing Chronicles 15(2) 4-15
Σταύρου Χ., (2014)Η πληροφοριακή παιδεία ως προϋπόθεση για τη διά βίου μάθηση: έρευνα σε τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Cyprus Nursing Chronicles. 15(2) 16-24
Χαριλάου Α. Γ., Βασιλείου Ζ. Μ., (2014) Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της φροντίδας υγείας σε ογκολογικούς ασθενείς στην κατ οίκον φροντίδα υγείας. Cyprus Nursing Chronicles 15(2) 25-33
Λεοντίου Ι., (2014) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 4
Προδρόμου Μ., (2014) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 5
Ιωαννίδου-Ευσταθίου Χ., Ευσταθίου Γ.,  (2001)To ηθικό δίλημμα της έκτρωσης. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):7-11.
Γεωργίου Χ., Λαμπρινού Α., (2014) Η επίδραση της διόρθωσης της αναιμίας στην ποιότητα ζωής των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια: Συστηματική ανασκόπηση. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 6-16
Προδρόμου Μ., Ευσταθίου Γ., Ανδρέου Χ., Αθηνή Ε., Χαρίτου Α., Βρυωνίδης Σ., Κωνσταντίνου Δ., Δημητριάδου Μ., Μερκούρης Α., Παπασταύρου Ε., (2014) Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Εφαρμογής μελέτης πρόβλεψης νοσηλευτικών αναγκών RN4CAST στην Κύπρο: Ερευνητικό Πρωτόκολλο. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 17-24
Δημητριάδου Μ., Παπασταύρου Ε., Αθηνή Ε., Θεοδώρου Μ., Διερεύνηση των κλινικών μαθησιακών εμπειριών των φοιτητών νοσηλευτικής στην Κύπρο. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 25-34
Ανδρέου Χ., (2013) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 4
Χατζηγεωργίου Ε., (2013) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 5
Ευσταθίου A., (2013) Το φαινόμενο τον διαδικτυακού εθισμού στο σύγχρονο άνθρωπο. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 6-11
Καλογήρου Χ., Λαμπρινού Α., (2013) Η επίδραση της άσκησης στη ρύθμιση τον σακχαρώδη διαβήτη Τύπον I σε παιδιά. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 12-20
Κούτα Χ., Αθανασοπούλου Μ., Έλληνα Π.,(2013) Το μοντέλο αξιολόγησης Calgary στη σύγχρονη οικογένεια. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 21-26
Χαριλάου Χ.,(2013) Κόστος νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας τον Γενικού Νοσοκομείον Λενκωσίας. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 27-33
Λεοντίου Ι., (2007) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 8(3):5.
Γεωργίου Γ., (2007) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 8(3):6.
Ονουφρίου Ε, Κοφίνη Σ, Φωτίου Π., (2007) Η βία στην οικογένεια. Cyprus Nursing Chronicles 8(3):7-17.
Ανδρέου Χ., (2007) «Το χάσμα μεταξύ Θεωρίας και Πράξης στη Νοσηλευτική» 8(3):27-38.
Ταπακούδη Α., (2001) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):4.
Μιχαήλ Σ., (2001) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):5.
Ιωαννίδου-Ευσταθίου Χ., Ευσταθίου Γ. (2001)To ηθικό δίλημμα της έκτρωσης. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):7-11.
Χαραλάμπους A., (2001) Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη προαγωγή της υγείας. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):12-18.
Leigh X., (2001) Η Μαιευτική στην Κύπρο του Χθες του Σήμερα και του Αύριο. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):19-26.
Ταπακούδη Α., (2001) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):4.
Μιχαήλ Σ., (2001) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):5.
Kalofissudis I., (2001) Holistic Conceptual Development Model of Nursing Science. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):6-26.
Ανδρέου A., (2001) Η Κυστική Υδατιδική Νόσος και η προληψή της. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):27-30.
Παναγίδης Χ.,  Χριοτοδούλου A., Μιχαηλίδης M., Σοφοκλέους I., (2000) Από το Ίδρυμα στην Κοινότητα: Ποιότητα ξωής χρόνιων ψυχικά ασθενών αποκατασταθέντων στην κοινότητα από 1.1.1985 - 31.12.1998 Cyprus Nursing Chronicles 1(3):16-21.
Παυλάκης A., (2000) Επαγγελματική Εξουθένωση Νοσηλευτών. Cyprus Nursing Chronicles 1(3):16-19.
Μιχαήλ Σ., (2000) Νοσηλευτική αξιολόγηση του πόνου Μετριεται ο πόνος; Cyprus Nursing Chronicles 1(3):22-28.
Ιωαννίδου Χ., Ευσταθίου Γ.,(2000) Διατήρηση κινητικότητας ή κατάκλιση στο κρεβάτι για θεραπεία της οσφυαλγίας; Cyprus Nursing Chronicles 1(2):20-26.
Ευαγγέλου Μ., Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων σταφυλόκοκκος - Τί πρέπει να γνωρίζει to Νοσηλευτικό Προσωπικό. Cyprus Nursing Chronicles 1(2):16-19.