Άρθρα

CNC 19-1

Λεοντίου Ι., (2019) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):5.

Ανδρέου Κ., (2019) Παράγοντες που επηρεάζουν το Κίνητρο των εργαζομένων στον Τομέα της Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):6.

Τίφας A., (2019) Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης: Ένα εργαλείο για τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας.  Μια Ηθικοδεοντολογική Θεώρηση. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):9-14.

Χατζηγεωργίου Ε., Κολιανδρή Γ., Σπυρίδου Ά., (2019) Ψυχικά Υγιείς Μητέρες – Γερά Θεμέλια Νέας Γενιάς. Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου σε έγκυες γυναίκες και αποτελεσματικές πρόωρες παρεμβάσεις, σε Δημόσια Μαιευτικά τμήματα της Κύπρου. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):16-26.

Χρίστου Ε., Φαρμακάς Α., (2019)  Επαγγελματική εξουθένωση στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):27-34.

CNC 18-2

Ιωσηφίδου Ε., Βασιλείου Α., Λαμπρινού Α., (2018)   Οι διαφορές των δύο φύλων στην εμφάνιση Προκάρδιου άλγους σε Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):17-28.

Βασιλείου Μ.Z., Ελευθερίου Λ., (2018) Κατ’οίκον Φροντίδα Υγείας: Διερεύνηση του ρόλου του κοινοτικού νοσηλευτή στην φροντίδα ογκολογικών ασθενών, σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο περιβάλλον τους.  Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):29-36 

Ιωάννου  Φ., Κουής Π., Παπανικολάου Β., Ανδρέου Κ.,  Μίτλεττον Ν., Χαραλάμπους Γ., Γιάλλουρος Π., (2018) Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):9-16

Παπασταύρου Ε.,  (2018) Η στελέχωση των Νοσοκομειακών μονάδων με βοηθούς: Συμπλήρωση, Υποκατάσταση ή Παλινδρόμηση; Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):7-8.

Λεοντίου Ι., (2018) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(2):5-6

CNC 18-1

Ανδρέου Κ., Βαρνάβα Κ., (2018) Μελέτη ασθενών με Σχιζοφρενική Διαταραχή και Ιδεοψυχαναγκαστική Συμπτωματολογία. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 9-16

Λεοντίου Ι., (2018) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 5

Λεοντίου Ι., Κωνσταντίνου Δ., (2018) Αντιμικροβιακή Αντοχή: Ο ρόλος των Νοσηλευτών, Σύγχρονες τάσεις και Πολιτικές. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1):32-38

Antoniou T., Vryonides S., (2018) Educational preparation and training of the family caregivers of elderly patients with stroke in the pre-discharge period: A proposed innovation. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1):17-31

Χαραλάμπους Γ., (2018) Σύγχρονες προκλήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 18(1): 6-7

CNC 17-3

Ευσταθίου A.,Συμεού Μ., Καϊτελίδου Δ., Γελαστοπούλου Ε., Χαραλάμπους Γ. (2017) Το φαινόμενο του Συνωστισμού (overcrowding) και η επίδραση του στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):7-17

Συμεού Μ., Ευσταθίου A., Γεώργιος Χ., Καϊτελίδου Δ., Γελαστοπούλου Ε., (2017) Εκτίμηση της συναισθηματικής κατάστασης των νοσηλευτών με το ερωτηματολόγιο μέτρησης του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες (Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). Cyprus Nursing Chronicles. 17(3): 18-28

Λεοντίου Ι., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):5

Μπέλλου-Μυλωνά Π.(2017)  Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3):6

Antoniou T., (2017) Factors affecting the health level of elderly people in Cyprus. Cyprus Nursing Chronicles. 17(3): 18-28.

CNC 17-2

Βασιλείου A., Μιχαήλ Δ., Χαραλάμπους Γ., Γελαστοπούλου Ε., (2017) Παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(2):29-36.

Κωνσταντίνου Μ., Κάρκα Γ., Ιωάννου Φ., (2017) Μελέτη εκτίμησης και στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους που βιώνουν οι γονείς νεογνών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ) του Μακάριου νοσοκομείου Λευκωσίας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 7-21.

Γκαγκανιάρα A., Αργυριάδης A., Αργυριάδη A. (2017) Η σχέση των επαγγελματιών υγείας με τη νοσοκομειακή εκπαίδευση Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 22-28.

Λεοντίου I., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):5.

Ιωάννου Φ.,(2017) Από τη Σύνταξη Cyprus Nursing Chronicles. 17(2): 6.

CNC 17-1

Dimitrakopoulos I., Sapountzi-Krepia D., (2017) The Historical Review of Nursing in Cyprus during the Ottoman Period (1571 – 1878) and the British Period (1878 – 1960) Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):17-24.

Ανδρέου Κ., (2017) Από τη Σύνταξη Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):6.

Λεοντίου I., (2017) Από το Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):5.

Ιωάννου Φ., Ανδρέου Κ., Παπανικολάου Β., Χαραλάμπους Γ., Νεοκλέους Β., Γιάλλουρος Π., (2017) Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε Κύπριους ασθενείς με Ινοκυστική Νόσο ≤ 15 ετών. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):7-16.

Ανδρέου Κ., Ιωάννου Φ., Ανδρέου Μ., Ιεροδιακόνου-Ανδρέου A., Χαραλάμπους Γ., (2017) Ο Τουρισμός υγείας ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1):17-24.

Λεοντίου Ι., (2017) Συμβολή των Νοσηλευτών και Μαιών στην Ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας. Cyprus Nursing Chronicles. 17(1): 17-24.

CNC 15-3

Λεοντίου Ι., Παυλάκης Α.,(2014) Μέθοδοι/Συστήματα Βαθμολόγησης Σοβαρότητας Τραύματος. Cyprus Nursing Chronicles 15(3) 4-11

Ρούσου Έ., Κούτα, Χ., Μίτλεττον Ν., (2014) Η μεταβολή της δομής της οικογένειας οτην Ευρώπη και η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών. Cyprus Nursing Chronicles 15(3) 12-16

Ευριπίδου Μ., Παπασταύρου Ε., Γιαννακού Ά., (2014) Διερεύνηση τον Επιπέδου Γνώσεων των Νοσηλευτών ΜΕΘ για την Ανακουφιστική Φροντίδα και τις Πρακτικές τέλους ζωής. Cyprus Nursing Chronicles 15(3) 17-25

CNC 15-2

Λεοντίου Ι., Παυλάκης Α.,(2014) Οργάνωση και Διαχείριση Φροντίδας Τραύματος. Cyprus Nursing Chronicles 15(2) 4-15

Σταύρου Χ., (2014)Η πληροφοριακή παιδεία ως προϋπόθεση για τη διά βίου μάθηση: έρευνα σε τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Cyprus Nursing Chronicles 15(2) 16-24

Χαριλάου Α. Γ., Βασιλείου Ζ. Μ., (2014) Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της φροντίδας υγείας σε ογκολογικούς ασθενείς στην κατ οίκον φροντίδα υγείας. Cyprus Nursing Chronicles 15(2) 25-33

CNC 15-1

Λεοντίου Ι., (2014) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 4

Προδρόμου Μ., (2014) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 5

Γεωργίου Χ., Λαμπρινού Α., (2014) Η επίδραση της διόρθωσης της αναιμίας στην ποιότητα ζωής των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια: Συστηματική ανασκόπηση. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 6-16

Προδρόμου Μ., Ευσταθίου Γ., Ανδρέου Χ., Αθηνή Ε., Χαρίτου Α., Βρυωνίδης Σ., Κωνσταντίνου Δ., Δημητριάδου Μ., Μερκούρης Α., Παπασταύρου Ε., (2014)  Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Εφαρμογής μελέτης πρόβλεψης νοσηλευτικών αναγκών RN4CAST στην Κύπρο: Ερευνητικό Πρωτόκολλο. Cyprus Nursing Chronicles 15(1) 17-24

Δημητριάδου Μ., Παπασταύρου Ε., Αθηνή Ε., Θεοδώρου Μ., Διερεύνηση των κλινικών μαθησιακών εμπειριών των φοιτητών νοσηλευτικής στην Κύπρο. Cyprus Nursing Chronicles  15(1) 25-34

CNC 14-3

Ανδρέου Χ., (2013) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 4

Χατζηγεωργίου Ε., (2013) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 5

Ευσταθίου A., (2013) Το φαινόμενο τον διαδικτυακού εθισμού στο σύγχρονο άνθρωπο. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 6-11

Καλογήρου Χ., Λαμπρινού Α., (2013) Η επίδραση της άσκησης στη ρύθμιση τον σακχαρώδη διαβήτη Τύπον I σε παιδιά. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 12-20

Κούτα Χ., Αθανασοπούλου Μ., Έλληνα Π.,(2013) Το μοντέλο αξιολόγησης Calgary στη σύγχρονη οικογένεια. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 21-26

Χαριλάου Χ.,(2013) Κόστος νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας τον Γενικού Νοσοκομείον Λενκωσίας. Cyprus Nursing Chronicles 14(3) 27-33

CNC 14-2

Λεοντίου Ι., (2013) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 14(2) 4

Προδρόμου Μ., (2013) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 14(2) 5

Μιχαήλ Χατζηγεωργίου Ε., Κούτα Χ., Παπασταύρου Ε., Papadopoulos I., (2013) Οι απόψεις των γυναικών για το δικαίωμα επιλογής τόπον τοκετού. Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Cyprus Nursing Chronicles 14(2) 6-18

Ιακώβου Σ., Καρπασίτη Γ., Ζαννέτος Σ., Σκίτσου Α., Χαραλάμπους Γ., (2013) Υγιεινή και ασφάλεια τον νοσηλευτικού προσωπικού στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού. Cyprus Nursing Chronicles 14(2) 19-24

Ανδρέου Χ., (2013) Ανισότητες στην Υγεία: Κοινωνική θέση, Γενεσιουργά Αίτια και Πολιτικές Αντιμετώπισης. Cyprus Nursing Chronicles 14(2) 25-32

Λάμπρου Π., Παπασταύρου Ε., Μερκούρης Α., Μίτλετον Ν.,(2013) Αξιολόγηση τον Επαγγελματικού Περιβάλλοντος στα Τμήματα Ατνχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των κρατικών νοσηλεντηρίων της Κύπρον Cyprus Nursing Chronicles 14(2) 33-41

CNC 14-1

Λεοντίου Ι., (2013) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 14(1) 4

Ανδρέου Χ., (2013) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 14(1) 5

Ευαγγέλου Έ., Λαμπρινού Α., Κούτα Χ., (2013) Μεθοδολογικά θέματα τα οποία αφορούν στην ορθολογιστική εφαρμογή της μεθόδου των Δελφών στον τομέα της υγείας. Cyprus Nursing Chronicles 14(1) 6-15

Μιχαήλ Χ., (2013) Παγκόσμια ιστορική αναδρομή της φροντίδας μητρότητας. Cyprus Nursing Chronicles 14(1) 16-23

Χριστοφίδου Ε., Παπασταύρου Ε., (2013) Τρόποι αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν οι γονείς κατά τη διάγνωση του παιδιού τους με καρκίνο. Cyprus Nursing Chronicles 14(1) 24-33

Λογοθέτη Μ., (2013) Οι συναισθηματικές διακυμάνσεις πσυ βιώνει ο ογκολογικός ασθενής σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Cyprus Nursing Chronicles 14(1) 34-37

CNC 13-3

Λεοντίου Ι., (2012) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 13(3) 4

Χαραλάμπους Α., Πρωτοπαπά Μ. (2013) Φροντίζοντας τον ασθενή με καρκίνο: η πνευματική διάσταση της φροντίδας. Cyprus Nursing Chronicles 13(3) 5-23

Ανδρέου Χ. (2013) Ικανοποίηση ασθενών και Ποιότητα υπηρεσιών υγείας: Κοινωνικο-οικονομικοί προσδιοριστές και διαστάσεις έκφρασης της ικανοποίησης. Cyprus Nursing Chronicles 13(3) 24-35

Σύκα Ά. (2013) Οι καρδιολογικές επιπλοκές στις αιμοσφαιρινοπάθειες: Παθοφυσιολογία και κλινική έκφραση. Cyprus Nursing Chronicles 13(3) 36-46

CNC 13-2

Λεοντίου Ι., (2012) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 13(2) 4

Χατζημιχαήλ Χ., Χριστοδούλου Χ., Παπαγεωργίου Κ. (2012) Νοσηλευτές και χρήση φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο. Cyprus Nursing Chronicles 13(2) 5-12

Παπασταύρου Ε., Καραγιάννης Γ., Ευσταθίου Γ. (2012) Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας στη φροντίδα των ηλικιωμένων: Μια κυρίαρχη νοσηλευτική αξία. Cyprus Nursing Chronicles 13(2) 13-25

Σύκα Ά. (2012) Θεσμική Διακρατική σύγκριση επί των παρσχών υπηρεσιών υγείας στους μετανάστες. Cyprus Nursing Chronicles 13(2) 26-41

CNC 13-1

Λεοντίου Ι., (2012) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 13(1) 4

Ανδρέου Χ., (2012) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 13(1) 5

Αδάμου Ν., Λαμπρινού Α., (2012) Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Καρδιακή Ανεπάρκεια. Cyprus Nursing Chronicles 13(1) 6-17

Πιζή-Αναστασίου Μ., Παπασταύρου Ε., (2012) Λόγοι που επηρεάζουν την οικογένεια δυνητικών δοτών οτην αρνητική απόφαση για δωρεά οργάνων. Cyprus Nursing Chronicles 13(1) 18-34

Ανδρέου Μ., (2012) Η επίδραση της εργασίας με εναλλασσόμενες βάρδιες στην υγεία των Νοσηλευτών Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Cyprus Nursing Chronicles 13(1) 35-52

CNC 12-3

Λεοντίου Ι., (2011) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 12(3) 5

Παπασταύρου Ε., (2011) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 12(3) 6

Ευσταθίου Γ.,  Παπασταύρου Ε., Ραφτόπουλος Β., Μερκούρης Α. (2011) Λοιμώξεις σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: Ιστορική Αναδρομή. Cyprus Nursing Chronicles 12(3) 7-16

Λεοντίου Ι., Ζαννέτος Σ., Ραφτόπουλος Β., Παυλάκης Α. (2011) Στάθμιση της κλίμακας αξιολόγησης των στάσεων των Κύπριων Νοσηλευτών έναντι της χρήσης της πληροφορικής. Cyprus Nursing Chronicles 12(3) 17-24

Κούτα Χ., Ρούσου Έ. (2011) Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και υγιής εφηβική σχέση. Cyprus Nursing Chronicles 12(3) 25-31

CNC 12-2

Λεοντίου Ι., (2011) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 12(2) 5

Λαμπρινού Α., (2011) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 12(2) 6

Έλληνα Π., (2011) Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στην κοινότητα. Cyprus Nursing Chronicles 12(2) 7-17

Δημητρίου Μ.,  Μερκούρης Α., (2011) Η Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων: Καρδιολογικών Ασθενών. Cyprus Nursing Chronicles 12(2) 18-30

Προδρόμου Μ., (2011) Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας που έχουν οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό της θέσης των γιατρών στις σύγχρονες κοινωνίες. Cyprus Nursing Chronicles 12(2) 31-38

CNC 12-1

Λεοντίου Ι., (2011) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 12(1) 5

Ανδρέου Χ., (2011) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 12(1) 6

Πύλλη Μ., Ραφτόπουλος Β., Μίτλεπον Ν., Χαραλάμπους Α. (2011) Επιπολασμος της HIV λοίμωξης και δεδομένα συμπεριφοράς σε ομάδες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου: κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Cyprus Nursing Chronicles 12(1) 7-19

Προδρόμου Μ., (2011) Ο Βαθμός Συνύπαρξης της Ψυχικής Διαταραχής με την διαταραχή εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες. Cyprus Nursing Chronicles 12(1) 20-27

 Γαβριήλ Έ., (2011) Η Ανισοτιμία στην Υγεία. Cyprus Nursing Chronicles 12(1) 28-35

Ρούσου Έ., Παυλάκης Α., (2011) Αξιολόγηση των συγκρούσεων μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου: Ερευνητική Εργασία. Cyprus Nursing Chronicles 12(1) 36-50

CNC 11-3

Παπασταύρου Ε., Ευσταθίου Γ., Suhonen R., (2010) Η έννοια της εξατομίκευσης στη νοσηλευτική φροντίδα. Cyprus Nursing Chronicles 11(3) 4-19

Ξενιτίδου Θ., Παπασταύρου Ε., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε. (2010) Η έννοια Της φροντίδας μέσα από Την εμπειρία Των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ελλάδα. Cyprus Nursing Chronicles 11(3) 20-33

Φαρμακάς Α., Παπασταύρου Ε., Καραγιάννης Γ., (2010) Θεωρητική προσέγγιση της σχέσης χρήσης ουσιών και του μετατραυματικού στρες. Cyprus Nursing Chronicles 11(3) 34-45

CNC 11-2

Καρανικόλα Μ., Κλεάνθους Ε., (2010) Πως επιτυγχάνεται η πολιτισμική επάρκεια στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας; Cyprus Nursing Chronicles 11(2) 4-11

Παπαστάυρου Ε., Ευσταθίου Γ., Τσαγκάρη Χ.,  (2010) Η αντίληψη της φροντίδας και της εξατομίκευσης της φροντίδας ανάμεσα στους ασθενείς και νοσηλευτές στην Κύπρο. Cyprus Nursing Chronicles 11(2) 12-29

Λαμπρινού Α.,  (2010) Εργαλεία αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης ως προς τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων. Cyprus Nursing Chronicles 11(2) 30-38

CNC 11-1

Λεοντίου Ι., (2010) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 11(1) 4

Ανδρέου Χ., (2010) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 11(1) 5

Χαραλάμπους Α., Τσίτση Θ., (2010) Παράγοντες που συμβάλλουν στη συστηματική χρήση Του προφυλακτικού, στην πρόληψη ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων Cyprus Nursing Chronicles. 11(1): 6-17

Ευαγγέλου Έ., Λαμπρινού Α., (2010) Τραχειοστομία και Νοσηλευτική Φροντίδα Cyprus Nursing Chronicles. 11(1): 18-29

Χατζηιωνά Β., (2010) Εγκαιρη διάγνωση ίου Σακχαρώδη διαβήτη με tov ανιχνευτικό έλεγχο γλυκόζης στις 24-28 εβδομάδες κύησης Cyprus Nursing Chronicles. 11(1): 30-36

CNC 10-3

Ανδρέου Χ., (2009) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 10(3) 5

Παπαδοπούλου M., (2009) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 10(3) 6

Κούτα Χ., (2009) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών στην Κοινότητα: Οι Νοσηλευτές Ηγούνται Καινοτομιών Φροντίδας. Cyprus Nursing Chronicles 10(3) 7-11

Καραθανάση Κ., Μαλλιαρού Μ., Σαράφης Π., Ζυγά Σ. (2009) Σύγκριση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των συστημάτων υγείας Κύπρου και Ελλάδας και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης τους. Cyprus Nursing Chronicles 10(3) 12-21

Λεοντίου Ι. (2009) «Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας και Κυπριακό Σύστημα Υγείας: Προτάσεις για βελτίωση της Υφιστάμενης κατάστασης» Cyprus Nursing Chronicles 10(3) 22-28

Ζαρταλούδη Α. (2009) Διερεύνηση των παραγόντων που πηρεάζουν το χρονικό διάστημα που οι ασθενείς με ψύχωση δεν αντιμετωπίζονται θεραπευτικά. Cyprus Nursing Chronicles 10(3) 29-40

CNC 10-1

Λεοντίου Ι., (2009) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 10(1) 5

Ιωαννίδου-Ευσταθίου Χ. (2009) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 10(1) 6

Ρούσου Έ. (2009) Παράγοντες που συνέβαλαν στην ‘επιδημιολογική μετάβαση και επιπτώσεις στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και τη διαμόρφωση πολιτικής υγείας. Cyprus Nursing Chronicles 10(1) 7-15

Δημητριάδου Μ., Θεοδώρου Μ. (2009) Διοικητικές Θεωρίες και Διοίκηση Δημοσίου Νοσοκομείου στην Κύπρο. Cyprus Nursing Chronicles 10(1) 16-23

Ευσταθίου Γ., Ιωαννίδου-Ευσταθίου Χ. (2009) Εγκαυματική νόσος και Νοσηλευτική Φροντίδα. Cyprus Nursing Chronicles 10(1) 24-34

Σύκα Ά., Γιάλλουρου Γ., Κωνσταντίνου Κ., Μενοίκου Ι. (2009) Η εγκυμοσύνη και η σεξουαλική ακοποίηση σε σχέση με to κοινωνικό φύλο. Cyprus Nursing Chronicles 10(1) 35-41

CNC 8-3

Λεοντίου Ι., (2007) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 8(3):5.

Γεωργίου Γ., (2007) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 8(3):6.

Ονουφρίου Ε, Κοφίνη Σ, Φωτίου Π., (2007) Η βία στην οικογένεια. Cyprus Nursing Chronicles 8(3):7-17.

Χαραλάμπους Α, Papadopoulos R., Beaeismoore A., (2007) Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς με καρκίνο 8(3):18-26.

Ανδρέου Χ., (2007) «Το χάσμα μεταξύ Θεωρίας και Πράξης στη Νοσηλευτική» 8(3):27-38.

CNC 2-2

Ταπακούδη Α., (2001) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):4.

Μιχαήλ Σ., (2001) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):5.

Ιωαννίδου-Ευσταθίου X., Ευσταθίου Γ.,  (2001)To ηθικό δίλημμα της έκτρωσης. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):7-11.

Χαραλάμπους A., (2001) Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη προαγωγή της υγείας. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):12-18.

Leigh X., (2001) Η Μαιευτική στην Κύπρο του Χθες του Σήμερα και του Αύριο. Cyprus Nursing Chronicles 2(2):19-26.

CNC 2-1

Ταπακούδη Α., (2001) Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):4.

Μιχαήλ Σ., (2001) Από τη Σύνταξη. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):5.

Kalofissudis I., (2001) Holistic Conceptual Development Model of Nursing Science. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):6-26.

Ανδρέου A., (2001) Η Κυστική Υδατιδική Νόσος και η προληψή της. Cyprus Nursing Chronicles 2(1):27-30.

CNC 1-3

Παυλάκης A., (2000) Επαγγελματική Εξουθένωση Νοσηλευτών. Cyprus Nursing Chronicles 1(3):10-15.

Παναγίδης Χ.,  Χριοτοδούλου A., Μιχαηλίδης M., Σοφοκλέους I., (2000) Από το Ίδρυμα στην Κοινότητα: Ποιότητα ξωής χρόνιων ψυχικά ασθενών αποκατασταθέντων στην κοινότητα από 1.1.1985 – 31.12.1998 Cyprus Nursing Chronicles 1(3):16-21.

Μιχαήλ Σ., (2000) Νοσηλευτική αξιολόγηση του πόνου Μετριεται ο πόνος; Cyprus Nursing Chronicles 1(3):22-28.

CNC 1-2

Ευαγγέλου Μ., (2000) Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων σταφυλόκοκκος – Τί πρέπει να γνωρίζει to Νοσηλευτικό Προσωπικό. Cyprus Nursing Chronicles 1(2):10-15.

Ιωαννίδου Χ., Ευσταθίου Γ.,(2000) Διατήρηση κινητικότητας ή κατάκλιση στο κρεβάτι για θεραπεία της οσφυαλγίας; Cyprus Nursing Chronicles 1(2):20-26.