ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

3 Articles added from CNC 15-2:  Οργάνωση και Διαχείριση Φροντίδας Τραύματος; Η πληροφοριακή παιδεία ως προϋπόθεση για τη διά βίου μάθηση: έρευνα σε τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου; Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της φροντίδας υγείας σε ογκολογικούς ασθενείς στην κατ’ οίκον φροντίδα υγείας.

Read More

ΤOΜOΣ 15,  ΤΕΥΧOΣ 2 uploaded

Read More

5 articles added from CNC 15-1: Από το Διοικητικό Συμβούλιο; Από τη Σύνταξη; Η επίδραση της διόρθωσης της αναιμίας στην ποιότητα ζωής των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια: Συστηματική ανασκόπηση; Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Εφαρμογής μελέτης πρόβλεψης νοσηλευτικών αναγκών RN4CAST στην Κύπρο: Ερευνητικό Πρωτόκολλο; Διερεύνηση των κλινικών μαθησιακών εμπειριών των φοιτητών νοσηλευτικής στην Κύπρο.

Read More

ΤOΜOΣ 15 , ΤΕΥΧOΣ 1 scanned and included

Read More

Articles: Από το Διοικητικό Συμβούλιο Παράγοντες που επηρεάζουν το Κίνητρο των εργαζομένων στον Τομέα της Υγείας.

Read More

Article: Επαγγελματική εξουθένωση στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας

Read More

Article: Ψυχικά Υγιείς Μητέρες – Γερά Θεμέλια Νέας Γενιάς. Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου σε έγκυες γυναίκες και αποτελεσματικές πρόωρες παρεμβάσεις, σε Δημόσια Μαιευτικά τμήματα της Κύπρου

Read More

Article: Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης: Ένα εργαλείο για τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας.  Μια Ηθικοδεοντολογική Θεώρηση

Read More