ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 3, Άρθρο: H Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική στις σύγχρονες προκλήσεις στην Υγεία, Μελέτη επίπτωσης των ελκών από πίεση στην Κύπρο.

Read More

ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 2, Άρθρο: Η Εφαρμογή του Αναστοχασμού στην Προπτυχιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση ως Μέσο Επίτευξης Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας, Διεπιστημονική προσέγγιση: Αναπόδραστη μετάβαση στη φροντίδα, Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της γνωστικής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας ως Θεραπευτική μέθοδος για τη διαχείριση της ψύχωσης.

Read More

ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 1, Άρθρο: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, RN4CASΤ-CYPRUS: Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης, Πρώιμος εντοπισμός της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας σε πληθυσμό ηλικίας άνω των 40 ετών – διερεύνηση ποιότητας ζωής σε Αομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Αποτελεσματική και Οικονομικά Αποδοτική Φροντίδα.

Read More

ΤOΜOΣ 2, ΤΕΥΧOΣ 3, Άρθρο: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, Όχι στον Αποκλεισμό – Ναι στη Φροντίδα, Συστήματα Παροχής Νοσηλείας και Δυνατότητα Παροχής Ολικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, Άνθρακας, Βασικές Πληροφορίες για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Read More

ΤOΜOΣ 19, ΤΕΥΧOΣ 2, Άρθρο: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, Οξεοβασική Ισορροπία Διαταραχές και Αντιμετώπιση τους, Οι Νοσηλευτές πάντα κοντά σας: Φροντίζοντας την οικογένεια, Ευρωυγεία και Ευρωνοσηλευτική.

Read More