Τόμος 5, Τεύχος 2: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στο δημόσιο τομέα στην Κύπρος, Αναστοχασμος. Cyprus Nursing Chronicles 5(2) 23-29