Τόμος 4, Τέυχος 2: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, Μέθοδοι αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Ποιότητας και Στρατηγικές βελτίωσης, Η συμβολή της βιβλιοθήκης στην τεκμηριωμένη άσκηση της φροντίδας υγείας, Επίδραση Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό.