ΤOΜOΣ 19, ΤΕΥΧOΣ 2, Άρθρο: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, Οξεοβασική Ισορροπία Διαταραχές και Αντιμετώπιση τους, Οι Νοσηλευτές πάντα κοντά σας: Φροντίζοντας την οικογένεια, Ευρωυγεία και Ευρωνοσηλευτική.