ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 2, Άρθρο: Η Εφαρμογή του Αναστοχασμού στην Προπτυχιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση ως Μέσο Επίτευξης Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας, Διεπιστημονική προσέγγιση: Αναπόδραστη μετάβαση στη φροντίδα, Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της γνωστικής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας ως Θεραπευτική μέθοδος για τη διαχείριση της ψύχωσης.