ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 3, Άρθρο: H Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική στις σύγχρονες προκλήσεις στην Υγεία, Μελέτη επίπτωσης των ελκών από πίεση στην Κύπρο.