ΤOΜOΣ 21, ΤΕΥΧOΣ 1:   Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των κλινικών νοσηλευτών ως προς τη φροντίδα ασθενών με άνοια, Η Αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το HIV / AIDS σε Μαθητές Α’ Λυκείου – Τεχνικών Σχολών της Κύπρου που παρέχεται από τους/ τις Επισκέπτες/τρίες Υγείας, Η Επίδραση της Σωματικής Άσκησης στο είδος του Τοκετού: Μετα-Ανάλυση.