ΤOΜOΣ 21,  ΤΕΥΧOΣ 2:  Οι απόψεις των μητέρων για την ανάγκη παροχής κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Η Ασφάλεια των ασθενών στην προπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση: Bιβλιογραφική ανασκόπηση, Αυτεπάρκεια, Ενδυνάμωση, Ισχύς και Τάση Φυγής των Νοσηλευτών Μάνατζερ.