ΤOΜOΣ 22, ΤΕΥΧOΣ 2 Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Χαιρετισμός Διευθυντή Σύνταξης, Μια Τηλεφαρμογή Πρόληψης Ελκών Πίεσης για Φροντιστές Κλινήρων Ατόμων της Κοινότητας: Έλεγχος Εγκυρότητας, Ψυχική Υγεία προσφύγων και εμπόδια πρόσβασης στο Σύστημα Υγείας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις για την Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση των Ελκών Πίεσης.