ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤOΜOΣ 22, ΤΕΥΧOΣ 2 Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Χαιρετισμός Διευθυντή Σύνταξης, Μια Τηλεφαρμογή Πρόληψης Ελκών Πίεσης για Φροντιστές Κλινήρων Ατόμων της Κοινότητας: Έλεγχος Εγκυρότητας, Ψυχική Υγεία προσφύγων και εμπόδια πρόσβασης στο Σύστημα Υγείας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις για την Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση των Ελκών Πίεσης.

Read More

ΤOΜOΣ 22,  ΤΕΥΧOΣ 1: Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Χαιρετισμός Διευθυντή Σύνταξης, Η συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία στους ασθενείς με HIV/AIDS επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους; Συστηματική ανασκόπηση, Κατάθλιψη ως συνέπεια της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης, Γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών για την Οξεία Σύγχυση / Παραλήρημα.

Read More

ΤOΜOΣ 21,  ΤΕΥΧOΣ 2:  Οι απόψεις των μητέρων για την ανάγκη παροχής κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Η Ασφάλεια των ασθενών στην προπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση: Bιβλιογραφική ανασκόπηση, Αυτεπάρκεια, Ενδυνάμωση, Ισχύς και Τάση Φυγής των Νοσηλευτών Μάνατζερ.

Read More

ΤOΜOΣ 21, ΤΕΥΧOΣ 1:   Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των κλινικών νοσηλευτών ως προς τη φροντίδα ασθενών με άνοια, Η Αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το HIV / AIDS σε Μαθητές Α’ Λυκείου – Τεχνικών Σχολών της Κύπρου που παρέχεται από τους/ τις Επισκέπτες/τρίες Υγείας, Η Επίδραση της Σωματικής Άσκησης στο είδος του Τοκετού: Μετα-Ανάλυση.

Read More

ΤOΜOΣ 20, ΤΕΥΧOΣ 1: Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Χαιρετισμός Διευθυντή Σύνταξης, Κλινικοί Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι σχετίζονται με την Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα: Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας,  Παράγοντες κινδύνου περιγεννητικής μυοκαρδιοπάθειας,  Η Απουσία Πρόσβασης των Πολιτών της Κένυας στις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας τους.

Read More