ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤOΜOΣ 21,  ΤΕΥΧOΣ 2:  Οι απόψεις των μητέρων για την ανάγκη παροχής κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Η Ασφάλεια των ασθενών στην προπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση: Bιβλιογραφική ανασκόπηση, Αυτεπάρκεια, Ενδυνάμωση, Ισχύς και Τάση Φυγής των Νοσηλευτών Μάνατζερ.

Read More

ΤOΜOΣ 21, ΤΕΥΧOΣ 1:   Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των κλινικών νοσηλευτών ως προς τη φροντίδα ασθενών με άνοια, Η Αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το HIV / AIDS σε Μαθητές Α’ Λυκείου – Τεχνικών Σχολών της Κύπρου που παρέχεται από τους/ τις Επισκέπτες/τρίες Υγείας, Η Επίδραση της Σωματικής Άσκησης στο είδος του Τοκετού: Μετα-Ανάλυση.

Read More

ΤOΜOΣ 20, ΤΕΥΧOΣ 1: Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Χαιρετισμός Διευθυντή Σύνταξης, Κλινικοί Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι σχετίζονται με την Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα: Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας,  Παράγοντες κινδύνου περιγεννητικής μυοκαρδιοπάθειας,  Η Απουσία Πρόσβασης των Πολιτών της Κένυας στις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας τους.

Read More

ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 3, Άρθρο: H Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική στις σύγχρονες προκλήσεις στην Υγεία, Μελέτη επίπτωσης των ελκών από πίεση στην Κύπρο.

Read More

ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 2, Άρθρο: Η Εφαρμογή του Αναστοχασμού στην Προπτυχιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση ως Μέσο Επίτευξης Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας, Διεπιστημονική προσέγγιση: Αναπόδραστη μετάβαση στη φροντίδα, Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της γνωστικής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας ως Θεραπευτική μέθοδος για τη διαχείριση της ψύχωσης.

Read More