ΤOΜOΣ 3, ΤΕΥΧOΣ 2: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, Αξιολόγηση της γνώσης και στάσης των Νοσηλευτικών Λειτουργών στην ανακούφιση του μετατραυματικού πόνου, Η κατανόηση των εννοιών Υγείας, Αγωγής και Προαγωγής της, σηματοδοτεί τις προσπάθειες για Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, Τραύματα θώρακα – Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση. 3(2) 26-32