ΤOΜOΣ 19, ΤΕΥΧOΣ 2: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Χαιρετισμός Διευθυντή Σύνταξης, Επίδραση στους οικογενειακούς φροντιστές από την εφαρμογή κατ’ οίκον εκπαιδευτικού προγράμματος για αντιμετώπιση της αναπνευστικής δυσχέρειας για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, Διερεύνηση των γνώσεων των νοσηλευτών για την Οξεία Σύγχυση, Νόμοι περί αμβλώσεων: Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας.