ΤOΜOΣ 2, ΤΕΥΧOΣ 3, Άρθρο: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, Όχι στον Αποκλεισμό – Ναι στη Φροντίδα, Συστήματα Παροχής Νοσηλείας και Δυνατότητα Παροχής Ολικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, Άνθρακας, Βασικές Πληροφορίες για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.