ΤOΜOΣ 16, ΤΕΥΧOΣ 1, Άρθρο: Από το Διοικητικό Συμβούλιο, Από τη Σύνταξη, RN4CASΤ-CYPRUS: Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης, Πρώιμος εντοπισμός της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας σε πληθυσμό ηλικίας άνω των 40 ετών – διερεύνηση ποιότητας ζωής σε Αομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Αποτελεσματική και Οικονομικά Αποδοτική Φροντίδα.